måndag 23 november 2009

Författarförbundet vill ha fasta bokpriser

I en debattartikel i Dagens Nyheter idag presenterar Författarförbundets ordförande Mats Söderlund flera intressanta idéer som han menar kan bidra till att lösa bokbranschens akuta kris. Fasta bokpriser är väl det mest uppseendeväckande förslaget. Med en kulturminister som sägs "fjäska för sin marknadsfixerade chefsideolog" lär det väl bli svårt att genomföra den nygamla idén - även om flera EU-länder och även Norge fortfarande tillämpar den prissättningsprincipen.

I artikeln finns också intressanta synpunkter på digitalisering i ett svenskt sammanhang. Man noterar att Söderlund inte alls har samma fientliga inställning till Google-avtalet som utmärker så många förlag och politiker. Snarare verkar det som Författarförbundet har sett Google som en alternativ möjlighet som nu stoppats av förläggarna.

Google-stoppet har ju också ökat kraven på statliga digitaliseringsinsatser - den enda rimliga vägen att gå när det gäller det nationella kulturarvet. Det är väl mot den bakgrunden som kulturministern i artikeln uppmanas att genast ta itu med skapandet av ett nationellt digitalt bibliotek. En uppmaning som vi gärna instämmer i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar