fredag 13 november 2009

Artists' eBooks

Artists' eBooks är ett experimentprojekt med syfte att utforska nya plattformar och format för författare och konstnärer. Först ut är författaren Tony White med tre korta berättelser som sägs utforska 'ideas of European identity'. Texterna - i EPUB-format - kan laddas ner gratis.

På projektsajten beskrivs deras tillkomstprocess så här:
"These stories ... were written using a process which included cutting-up, remixing and renarrativising fragments from a number of sources including travel writing, Hague tribunal transcripts and mass media texts, to create completely new works of fiction."
Källor med länkar anges i ett separat avsnitt efter berättelsen.

Särskilt överväldigad blev jag inte när jag testläste 'Bring Me Sunshine' i Adobe Digital Editions. Projektbeskrivningen hade väl skruvat upp förväntningarna i alltför hög grad:
"Our idea of what sort of work suits this medium is vast and mutable: it may be text, image, video or audio-based. Its central concern is to see the new medium used by artists of all kinds as an experimental platform for widening audiences."
Kanske kan man se de inledande försöken som en ytterst modest början på något riktigt spännande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar